HOW TO SHOP

1Login or create new account.
2Review your order.
3Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Rozwiązywanie sporów

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że rozwiązanie sporu może zostać osiągnięte zanim sprawa trafi na salę sądową. Mając na uwadze dobro Klienta, jego czas oraz finanse podejmujemy odpowiednie działania już na etapie polubownym. W celu zabezpieczenia roszczeń Klienta, zapobiegamy powstawaniu nowych konfliktów stosując odpowiednie taktyki negocjacji poprzez zawarcie ugody na korzystnych warunkach dla obu stron.

Ponadto :

  • prowadzimy w imieniu Klienta mediacje na etapie przedsądowym
  • reprezentujemy Klienta przed sądem powszechnym i polubownym na każdym etapie postępowania
  • przygotowujemy treści porozumień pozasądowych
  • doradzamy strategię postępowania podczas prowadzenia sporu
  • udzielamy konsultacji prawnych w zakresie zasadności ewentualnego powództwa
  • pomagamy zawrzeć korzystną ugodę, w celu uniknięcia dalszych kosztów sądowych
TOP