HOW TO SHOP

1Login or create new account.
2Review your order.
3Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Odszkodowania

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną z zakresie spraw dotyczących dochodzenia odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz zobowiązanych do jej naprawienia (sprawców wypadków, Towarzystw Ubezpieczeniowych). Dochodzimy odszkodowań zarówno w przypadku powstania szkód osobowych (obrażeń bądź uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia) jak i szkód rzeczowych (zniszczone mienie: zalanie domu, zniszczony samochód). Pomoc świadczona przez nas wiąże się w szczególności z takimi zdarzeniami jak:

 • szkody komunikacyjne
 • szkody w pojeździe,
 • zaniżenie kosztów naprawy kosztorysowej przy likwidacji szkody z polisy OC, bądź AC
 • rozliczeniami szkody całkowitej
 • odmowy wypłaty odszkodowania z polisy OC, bądź AC
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, przejazdów, etc.
 • zwrotu utraconych korzyści w postaci utraconych dochodów.

Odzyskujemy należności z polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku oraz z ubezpieczenia osoby poszkodowanej np. polisy AC, polisy NW. Naszym zadaniem jest uzyskanie dla Państwa odszkodowania oraz zadośćuczynienia za poniesione straty, bądź utracone korzyści. Zajmujemy się też wypadkami przy pracy oraz roszczeniami wobec ZUS. Oferujemy Państwu:

 • analizę dokumentacji pod kątem prawnym
 • mediacje
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością działań Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 • zastępstwo adwokackie w postępowaniu sądowym.
TOP