HOW TO SHOP

1Login or create new account.
2Review your order.
3Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Nowoczesne rozwiązania biznesowe

Przeprowadzanie audytów Spółek

Naszym obecnym jak i przyszłym Klientom doradzamy jaka forma prawna działalności będzie dla nich najkorzystniejsza. Dzięki bogatemu doświadczeniu w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych pomagamy stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla Twojej firmy. Oferujemy systematyczną i niezależną ocenę danego podmiotu za pomocą audytu wewnętrznego. Polega on na badaniu pełnej dokumentacji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich umów współpracy, kontraktów handlowych również zagranicznych oraz innych zobowiązań finansowych podmiotu audytowanego. Celem audytu jest indywidualna analiza prawna sytuacji przedsiębiorcy wraz z przedstawieniem propozycji najkorzystniejszych rozwiązań dla jego działalności. Pomoże to w stworzeniu indywidualnych koncepcji biznesowych dla każdego przedsiębiorcy.

Przekształcanie Spółek wraz z indywidualnie dobraną optymalizacją podatkową
Mając na uwadze dalszy rozwój działalności naszych Klientów, a także optymalizację podatkową wraz z dodatkowymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem danej spółki, Nasi prawnicy świadczą usługi dotyczące procesu łączenia, dzielenia oraz innych przekształceń spółek prawa handlowego. Ponadto, wskazujemy przedsiębiorcom pola optymalizacji podatkowej najbardziej dopasowane do profilu ich działalności. Oferujemy pomoc i doradztwo prawne w zakresie m.in.: - przygotowywania uchwał dotyczących wszelkich zmian w spółce (m.in. dot. jej funkcjonowania, czy też uchwał wydawanych np. przez zarząd) oraz rejestracji wszelkich zmian w sądzie rejestrowym

  • tworzenia umów pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami
  • uczestnictwa w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym

Naszym celem jest pomoc w wyborze odpowiedniego pola optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej danego podmiotu. Wykorzystanie wiedzy prawniczej i wieloletniego doświadczenia w tym zakresie pozwoli zapewnić Państwu optymalizację podatkową oraz bezpieczeństwo inwestycji. Zrealizujemy nowe projekty w Państwa przedsiębiorstwie oraz dobierzemy indywidualne rozwiązania prawne dla każdego pomysłu naszych Klientów w zakresie prawa podatkowego oraz prawa spółek handlowych. Specjalizujemy się m.in. w :

  • interpretacji prawa podatkowego
  • analizie umów i zobowiązań z uwzględnieniem skutków w prawie podatkowym
  • tworzeniu indywidualnych koncepcji optymalizacji podatkowych
  • reprezentacji Klienta przed organami administracji publicznej (w tym przed sądami administracyjnymi na każdym etapie postepowania)
  • bieżącym doradztwie podatkowym mającym na celu przeprowadzenie konkretnych transakcji gospodarczych

W zależności od sytuacji gospodarczej oraz oczekiwań klientów naszych Kancelarii doradztwo podatkowe oraz konsultacje biznesowe mogą być świadczone m.in. za pomocą:

  • pisemnych opinii i analiz dokumentów, wysyłanych również pocztą elektroniczną
  • konsultacji telefonicznych
  • spotkań zarówno w Kancelarii jak i w siedzibie Klienta.
TOP