HOW TO SHOP

1Login or create new account.
2Review your order.
3Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Nieruchomości

Dobra znajomość szeroko pojętego prawa obrotu nieruchomościami w połączeniu z doświadczeniem z zakresu prawa budowlanego pozwala Nam zaoferować Państwu kompleksową obsługę prawną związaną z nieruchomościami. Doradzamy naszym Klientom najlepsze rozwiązania podczas sprzedaży, nabycia nieruchomości, negocjujemy warunki zawieranych umów, umów przedwstępnych czy też aneksów. Zajmujemy się wszelkimi sprawami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym oraz całym procesem inwestycyjnym i planistycznym nieruchomości. W ramach tej specjalizacji reprezentujemy naszych Klientów w sporach na każdym etapie postępowania. Ponadto oferujemy Państwu:

  • doradztwo prawne przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
  • stałą obsługę prawną wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
  • badanie stanu prawnego nieruchomości (sprawdzanie ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
  • reprezentację klienta przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej
  • sporządzanie oraz opiniowanie wszelkiego rodzaju umów dotyczących obrotu nieruchomościami
  • pomoc prawną w zakresie uzyskiwania wszelkich decyzji oraz pozwoleń administracyjnych związanych z nieruchomością
  • znoszenie współwłasności
  • regulacja stanu prawnego nieruchomości (kwestie dotyczące zasiedzenia, służebności, wywłaszczenia)
  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa mieszkaniowego oraz prawa spółdzielczego

Współpraca z prawnikami naszej Kancelarii pomoże Państwu uniknąć niepotrzebnych komplikacji wynikających z zawiłości przepisów prawnych oraz zaoszczędzić cenny czas. Nasi Specjaliści w jasny i przejrzysty sposób wyjaśnią wszelkie wątpliwości oraz zaprezentują najkorzystniejsze rozwiązania.

TOP