HOW TO SHOP

1Login or create new account.
2Review your order.
3Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Budownictwo

Nasze bogate doświadczenie w prawie budowlanym pozwoli zapewnić bezpieczeństwo prawne Twoich inwestycji. Oferujemy pełną obsługę prawną oraz wsparcie na każdym etapie jej realizacji. Reprezentujemy naszych Klientów w toku prowadzonych negocjacji, a także przed sądami oraz organami administracji publicznej.

  • przygotowujemy drafty umów (także ogólnych warunków współpracy);
  • prowadzimy w imieniu Naszych klientów negocjacje, wprowadzamy zmiany do umów, jak również wprowadzamy komentarze informujące Ich o istotnych zagrożeniach wynikających z umów;
  • dokonujemy analizy prawnej umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności inwestora, generalnego wykonawcy, podwykonawcy,
  • opracowujemy optymalne warunki umowne dotyczące w szczególności płatności, terminów wykonania i odbioru prac, odpowiedzialności w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania zarówno dla stron będących wykonawcą generalnym jak i podwykonawców, etc.
  • wspieramy proces uzyskiwania wszelkich pozwoleń potrzebnych
  • do rozpoczęcia i realizacji inwestycji budowlanych;
  • sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych (dotyczących warunków zabudowy, lokalizacji)
  • reprezentujemy podczas procesów budowlanych na każdym etapie przed Sądami Powszechnymi jak i Sądami Administracyjnymi

Kancelaria oferuje również szkolenia dla Przedsiębiorców z branży budowlanej oraz ich pracowników z zakresu prawa budowlanego, prawa umów oraz zagadnień administracyjnych.

TOP